Naší působnosti a služeb můžete využít po celé ČR


Půjčovna a pronájem odvlhčovačů a vysoušečů vlhkosti, zdiva. Odstranění vlhkosti z havárie vody.
Stavební činnost na klíč. Okamžitý zásah zavezení vysoušečů na místo.

Na kontaktní mobilní číslo 608 513 427 možno volat 24 hodin denně včetně víkendů Naše služby a realizace jsou po celé ČR

Odvlhčovače, vysoušeče, sušičky

Problémy s přílišnou vlhkostí vzduchu se projevují téměř ve všech uzavřených prostorách, právě tak starších, špatně odizolovaných budov, popřípadě již strávených izolací. Při vysoké relativní vlhkosti vzduchu se často na zdivu objevují plísně, vytváří se tak nehostinné klima pro pobyt osob a rychle se množí nebezpeční roztoči a brouci. Nejdostupnějším a zároveň nejméně finančně náročným řešením je využití kondenzačních odvlhčovačů. 


Jistý, působivý a tichý stroj


Odvlhčovače vzduchu efektivně odloučí přílišnou vlhkost, jsou využívány ve všech typech obývaných prostor, ve vlhkých sklepech, suterénech, halách, skladech, knihovnách, archivech, koupelnách, prádelnách, sušárnách a všude tam, kde vlhkost způsobuje škody na stavebních materiálech objektů, dřevěných konstrukcích, omítkách a malbách.Odvlhčovače vzduchu jsou přenosná zařízení, takže je možné, využít je právě tam, kde jsou zapotřebí. Odvlhčovače vzduchu, stěn, stropů a podlah jsou vybaveny automatickým provozem a tichým chodem.


Vysoušení bytů, rodinných domů a staveb po vodovodní havárii

Vysoušení objektů

Budovy vystavené obrovskému návalu vody záplavové, dešťové nebo vlivem poruchy na vodovodním systému, je nutné začít s vysoušením objektu co nejdříve a hlavně efektivně. Neprodlené zahájení vysoušení a prací s ní spojené a nasazení vysoušecí techniky je pro odstranění vlhkosti nezbytné a vzhledem k tomu, že každý případ je různorodý, může s řešení situace pomoci odborná firma se zkušenostmi.Bezpečnost při vysoušení

Před zahájením vysoušení objektu, je bezpodmínečně nutné zajistit zkontrolování statického posouzení objektu i stav elektrických a plynových rozvodů.

Například povodňové vody mohou být znečištěny odpadní vodou nebo naplaveninami z řek a potoků. Tím zdravotní riziko roste a je třeba dbát na ochranu očí, úst a rukou. Nesmí se zapomínat na používání desinfekčních prostředků.


Vysoušení zdiva a podlah – odstraňování stavební vlhkosti

Postup a způsob vysoušení

Odstranění vlhkosti je časově náročnější proces. Zdálo by se, že přirozeného vysoušení pomocí větrání a odpařování je lepší pro stavbu, než odborné použití různých tepelných zářičů nebo klimatizačních systémů či vysoušečů. Přirozené vysoušení je v řádech několika na sobě navazujících měsíců s velmi nepředpovídatelnými klimatickými jevy. V této řadě měsíců je veliká pravděpodobnost nepříznivého počasí s vysokou vlhkostí v ovzduší. Technické vysoušení pomocí odvlhčovačů můžeme měřit pouze v řádech týdnů, někdy při správném odborném postupu a návrhu správného postupu i v řádech dní. 


Vysoušení domů po záplavách a povodni

Jak začít s vysoušecími pracemi


 U vysoušení místností začínáme s diagnostikou stropní konstrukce a podhledů. Pokud strop obsahuje násyp a podhled tepelnou izolaci jsou tyto materiály velmi nasákavé a způsobují nepřiměřené zatížení daných konstrukcí. Tyto materiály jsou velmi těžké a jsou nebezpečné, protože hrozí jejich uvolnění a propadnutí.Postupujeme obezřetně při vytváření vdechových a výdechových otvorů, aby nedošlo k úrazu. Je potřebné zajistit a zjistit kudy vede elektrická instalace, abychom ji nepoškodili. Obdobný postup je i u zdí, podlah, příček, předstěn atd…


Vysoušení umožňuje dřívější dokončení stavby a sníží náklady na vytápění 

Stěny, podlahy, stropy (celá hrubá stavba) nebo nátěry v sobě obsahují desítky a desítky litrů a hektolitrů vody a ty je nutné vysušit nějakým způsobem. Buďto lze použít odvlhčovače vzduchu a rázně využít zrychleného vysušení celé stavby. Je to nasnadě, neboť vlhká novostavba může mít uvnitř prostoru 80 až 90% relativní vlhkost vzduchu, přitom doporučená vlhkost pro pohodlné obývání domu nebo bytu je 40 až 50%. Při intenzivním větrání (je možné ale…), které je ovšem účinné pouze za teplého a suchého počasí, to může trvat měsíce, než vlhkost klesne na požadovanou hodnotu. Odvlhčovače umí tento průběh značně zkrátit. Jak lze tento průběh zkrátit, to závisí na tom, jak členitá je stavba a kolik odvlhčovačů se použije současně. Vícepatrové domy je nutné vysoušet jednotlivě po patrech, abychom dosáhly dostatečné účinnosti strojů a posléze byl vidět výsledný efekt vysoušení (snížení ceny a zkrácení času). Výsledný efekt má být zejména: - rychlejší dokončení stavby - rychlejší bydlení - dřívější neplacení nájmu v bývalém bytě. 


Hloubkové vysoušení cihlového zdiva

Dobře prosušená novostavba má nižší náklady na topení během první sezóny, protože vlhké zdivo má velice nízký tepelný odpor a v zimním období zima a mráz snadno prostupují do vytápěných místností, nehledě na to, že mráz může způsobovat nepříjemnosti v podobě zamrzání zbytků vody ve stěnách, omítkách a malbách. Vytopit takto neošetřený dům může být finančně náročné. Peníze, které vložíte do vysoušení se vám vrátí na nájemném a topení.


Vlastnosti vysoušečů


Vlastnosti vysoušeče se měří množstvím vody, které pohltí za 24 hodin. Pozor, udává se maximální výkon za ideálních podmínek (viz ceník). Praktický výkon za "běžného" provozu je přibližně poloviční. Pokud se zvolí příliš slabý přístroj, pak se doba vysoušení protáhne – bude se platit za pronájem déle.

 

Pravidla při vysoušení

Nemá se kombinovat větrání s během vysoušečů. Je to právě proto, že vysoušeč pracuje na snižování vlhkosti v uzavřeném prostoru (např. místnosti) a toto snižování relativní vlhkosti způsobuje velmi rychlé (efektivní) vysychání mokrých stěn, které se snaží toto snížení vyrovnat (tzv. entropie prostředí – změna směru, vychýlení směrem k rovnovážnému stavu vlhkosti konstrukcí a vlhkosti vzduchu v uzavřeném prostoru). Vlhkost v prostoru se snižuje a tím se odpařování konstrukcí zvyšuje a zrychluje (tzv. efektivita vysoušení). Při větrání se vysouší i venkovní vzduch, který vždy obsahuje množství vlhkosti (> 50%) i při slunečném dni. V tu chvíli se efektivita rovná vlhkosti venkovního prostředí tedy nízká a vlhkost nevyčerpatelná. Větráním se vlhkost natáhnete zpět do prostoru. 

Využití vysoušečů

Kondenzační vysoušeče jsou vhodné pro místnosti a prostory, které mají přirozeně nebo havarijně zvýšenou vlhkost zdí, stropů a podlah. Pokud potřebujete udržovat stálou vlhkost vzduchu v přijatelných hodnotách nebo vysušit celý prostor od vytopení objektu, můžete si koupit stroj do osobního vlastnictví. Na požádání a dle domluvy umíme instalovat ke každému typu vysoušeče čerpadlo se spínačem výšky hladiny, který zajistí přečerpání kondenzátu (vody) do odpadu pomocí prodlužovací hadice. A rázem získáváte z obslužného vysoušeče pohodlný bezobslužný přístroj. 

Back to Top


Vysoušení | Bazény | Podlahy | Střechy
Zavolejte z jakéhokoliv kraje ČR!

Kontakty:
email:
telefon NON STOP:


IČO:
02157608
DIČ:
CZ02157608
moravskoslezsky olomoucky zlinsky jihomoravsky vysocina pardubicky kralovehradecky liberecky ustecky karlovarsky plzensky jihocesky stredocesky praha